حزب شهروندان اسپانیا رقیب جدیدی برای حزب مردم است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حزب شهروندان اسپانیا رقیب جدیدی برای حزب مردم است

خبر کوتاه

آخرین نظرسنجی ها در اسپانیا از ارتقای حزب سیدادانوس یا شهروندان به جایگاه دوم پس از حزب مردم اسپانیا خبر می دهد. به موجب این نظرسنجی ها، این حزب که یکی از مهمترین احزاب ایالت کاتالونیاست، نزدیک به ۲۳ درصد شانس پیروزی در انتخابات ماه دسامبر را دارد.

حزب شهروندان در پارلمان کاتالونیا نیز جایگاه دوم را دارد و بالاتر از احزابی مانند حزب سوسیالیست و پودموس قرار گرفته است.