احزاب طرفدار علی اف به اکثریت پارلمان آذربایجان دست یافتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احزاب طرفدار علی اف به اکثریت پارلمان آذربایجان دست یافتند

خبر کوتاه

احزاب حاضر در جبهۀ الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را از آن خود کردند. پارلمان آذربایجان ۱۲۵ کرسی دارد و حزب آذربایجان نوین به رهبری الهام علی اف۷۰ کرسی یعنی نزدیک به دو سومی پارلمان را کسب کرده است.

حزب «مستقل ها» نیز که از طرفداران دولت آذربایجان است، بخش قابل توجهی از کرسی های باقیمانده را به خود اختصاص داده و بنا به نوشتۀ خبرگزاری رویترز، پارلمان در اختیار این دو حزب قرار گرفته است. مخالفان دولت این انتخابات را تحریم کرده بودند.

الهام علی اف از سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ پدرش، ریاست جمهوری در این کشور را در اختیار دارد. ناظران بین المللی تمامی انتخابات برگزار شده در آذربایجان را از زمان به قدرت رسیدن وی غیردموکراتیک خوانده اند.

آذربایجان به دلیل فشار بر روزنامه نگاران و محبوس کردن مخالفان به شدت مورد انتقاد سازمان هایی نظیر گزارشگران بدون مرز و دیده بان حقوق بشر قرار دارد. در حال حاضر ۳۵ روزنامه نگار در این کشور به دلیل انتشار مطالب انتقادآمیز علیه حکومت در زندان به سر می برند.