کره زمین نیازمند کاهش حداقل ۲ درجه ای دماست

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
کره زمین نیازمند کاهش حداقل ۲ درجه ای دماست

سازمان ملل متحد یکماه مانده به نشست پاریس با انتشار گزارشی در روز جمعه تاکید دارد که تصمیمات ۱۵۰ کشور حاضر در این نشست روند افزایش تغییرات آب و هوایی را کندتر خواهد کرد اما کاهش دو درجۀ سانتیگرادی گرمایش زمین تلاشی مضاعف می طلبد.

کریستینا فیگرس، دبیر کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، چشم انداز تلاش کشورها و نتیجه نشست پاریس را از هم اکنون «قدمی بسیار خوب اما ناکافی» می خواند.

توبیاس اوستراپ، کارشناس تغییرات آب و هوایی می گوید:«گزارش سازمان ملل به روشنی نشان میدهد که برنامه و طرح های کشورهای مستقل برای محدود کردن تغییرات آب و هوایی تا به میزان قابل کنترل، کافی نیست. تصمیمات فعلی منجر به افزایش دمای حدود سه درجۀ سانتیگرادی جهان می شود، میزانی که قابل کنترل نیست.»

کنفرانس پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین در حالی برگزار خواهد شد که کره زمین همچنان گرمتر می شود و بشر بیش از پیش نظاره گر تاثیرات سوء تغییرات اقلیمی بر زندگی روزانه خود است اما با این وجود و تا به امروز عزمی جهانی و یکپارچه برای نجات کره زمین و نسل های آیندۀ بشر شکل نگرفته است.

امروزه در ایران نیز تاثیرات خطرناک تغییرات اقلیمی از دریاچه هامون و ارومیه که خشک می شوند گرفته تا ریزگردها در اهواز و گرمای طاقت فرسای تابستان گذشته در ماهشهر مشهودتر از هر عصر دیگر است.

دانشمندان ثابت کرده اند افزایش بیش از ۲ درجه سانتیگراد دمای زمین تاثیری خطرناک بر تغییرات جوی و اقلیمی کره زمین خواهد داشت که بیشترین تاثیر سوء آن بر زندگی افراد فقیر و کم درآمد خواهد بود.