دادگاه ایتالیا درخواست استرداد یک جوان مراکشی به تونس را رد کرد

دادگاه ایتالیا درخواست استرداد یک جوان مراکشی به تونس را رد کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادگاه ایتالیا درخواست استرداد یک جوان مراکشی به تونس را بدلیل همدستی با عاملان بمبگذاری در باردو در تونس رد کرد. دلیل این تصمیم “خطر

خبر کوتاه

دادگاه ایتالیا درخواست استرداد یک جوان مراکشی به تونس را بدلیل همدستی با عاملان بمبگذاری در باردو در تونس رد کرد.

دلیل این تصمیم “خطر مجازات اعدام” این فرد عنوان شده است.

مطالب مرتبط