پاپ: بزرگان کلیسا کبک هایی سر فرو برده در برفند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
پاپ: بزرگان کلیسا کبک هایی سر فرو برده در برفند

پاپ فرانچسکو در گردهمایی سه هفته ای اسقف ها و بزرگان کلیسای کاتولیک در واتیکان در خصوص امور خانواده، رهبران این کلیسا را افرادی نامید که همچون کبک سر در برف فرو برده اند و در حالی که خانواده ها رنج می برند خود را پشت دکترین های خشک پنهان کرده اند.

پیام وی در این گردهمایی موسوم به ‘سیناد’ این بود که ایمان و دین باید ریشه در جریان عادی زندگی داشته باشد.

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان در پایان سیناد گفت:«مسئله داران و آنهایی که ایمان قوی ندارند باید از جامعه رانده شوند؟ مسیح، برعکس، خواست حاشیه رانده شدگان و آنهایی که او را می طلبند، اجابت می کند.»

اسقف ها با سندی ۹۴ ماده ای و در حالت کلی بر آنچه که پاپ فرانچسکو از کلیسا می خواهد تا برای مثال نسبت به ازدواج مجدد کاتولیک ها عطوفت بیشتری نشان دهند مهر تایید زده اند.

آنها اگرچه نسبت به ازدواج مجدد در کلیسا نرمش نشان داده اند اما در برابر همجسنگرایان کمابیش بر موضع قبلی خود باقی مانده اند.

ازدواج یک فرد معتقد کاتولیک برای بار دوم در کلیسا بر اساس آموزه های مذهب کاتولیک امری بسیار نکوهیده است. با سند جدید کلیسا، اگرچه این رویه ملغی نمی شود اما راه بررسی موردی و برخورد آسانتر کلیسا با موضوع ازدواج مجدد هموار می شود.

با وجود اصلاحات بعمل آمده قوانین کلیسا با این سند شاهد دگرگونی بنیادین نشده است.