اولین انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج پس از جنگ داخلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
اولین انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج پس از جنگ داخلی

خبر کوتاه
ساحل عاج برای اولین بار و چهار سال پس از جنگ داخلی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. در این انتخابات آلاسان واتارا برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری با پاسکال اَفی انگوسِان رقابت می کند که از «حزب مردمی» است و نماینده لوران باگبو، رئیس جمهوری سابق محسوب می شود. آقای باگبو ماه بعد در لاهه محاکمه می شود.