انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی در هاییتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی در هاییتی

خبر کوتاه
هاییتی ها برای انتخاب همزمان رئیس جمهوری از بین بیش از ۵۰ نفر نامزد و نیز نمایندگان پارلمانی که ده ماه است خالی است به پای صندوق های رای رفتند. دور دوم انتخابات در فقیرترین کشور نیمکره غربی زمین، هاییتی در ماه دسامبر برگزار می شود.