خویشاوندان جدا افتاده کره شمالی و جنوبی با هم دیدار کردند

خویشاوندان جدا افتاده کره شمالی و جنوبی با هم دیدار کردند
نگارش از مسعود سالاری

خبر کوتاه صدها نفر از شهروندان کره جنوبی از مرز این کشور با همسایه شمالی خود عبور کردند تا با بستگان خود دیدار کنند. این افراد از زمان جنگ دو کره بین

خبر کوتاه

صدها نفر از شهروندان کره جنوبی از مرز این کشور با همسایه شمالی خود عبور کردند تا با بستگان خود دیدار کنند. این افراد از زمان جنگ دو کره بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ از هم جدا افتاده اند.

این دومین نوبت از آخرین دور دیدار این افراد با خویشاوندان خود در یک هفته گذشته است. آنها نخستین بار روز پنج شنبه یکدیگر را ملاقات کرده بودند.

مطالب مرتبط