پایان دیدار سه روزه خانواده های جدا شده کره ای

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان دیدار سه روزه خانواده های جدا شده کره ای

سه روز دیدار سالخوردگان کره ای در مرز بین دو همسایه شمالی و جنوبی پایان گرفت. در این سه روز بسیاری از نسلهایی که در زمان صلح بین دو کره پیش از جنگ دوم جهانی بدنیا آمده بودند اعضای خانواده خود را پس از دهه ها می دیدند. این افراد در اقامتگاهی در مون کومگانگ در خاک کره شمالی و تحت تدابیر ویژه امنیتی با هم دیدار کردند.

از سال ۲۰۰۰ میلادی، این بیستمین باریست که با وجود تنشها و فضای جنگ سرد بین دو کشور، دولت دو کره اقدامات لازم برای دیدار این افراد را فراهم می کنند. در هفته اول نزدیک به ۴۰۰ تن از اعضای خانواده ها در دو کشور پس از دهه ها با یکدیگر دیدار کردند.

یکی از اهالی کره شمالی که در ۸۸ سالگی برای دیدار اعضای خانواده اش به اینجا آمده است می گوید امیدوار است باری دیگر خانواده اش را ببیند و شاید این بار این اتفاق در یک کره یکپارچه و متحد بیفتد.

آمار نشان می دهد بیشتر از هفتاد هزار نفر از اهالی کره جنوبی همچنان بستگان و خویشاوندان نزدیکی در کره شمالی دارند. این خانواده ها در جریان جنگ کره در اوائل دهه پنجاه میلادی، بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲ دوپاره شده اند.