هشت ماه زندان مجازات سوارکار اسپانیایی که اسبش را کتک زده بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشت ماه زندان مجازات سوارکار اسپانیایی که اسبش را کتک زده بود

خبر کوتاه

هشت ماه زندان مجازاتی است که دادگاهی در اس‍‍پانیا برای یک سوارکار درنظر گرفته است.

اوخنیو سانچز متهم است که در سال ۲۰۱۲ و پس از ناکامی در رقابتهای سوارکاری اسبش را تا سرحد مرگ کتک زده است.

این نخستین باری است که در اسپانیا چنین مجازاتی برای آزار حیوانات درنظر گرفته می شود.