فندی از دفتر خود در یکی از بناهای دوره ایتالیای فاشیستی در رم٬ رونمایی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فندی از دفتر خود در یکی از بناهای دوره ایتالیای فاشیستی در رم٬ رونمایی کرد

خبر کوتاه

فندی٬ نام تجاری مطرح در دنیای مد در ابتکاری فرهنگی ‍پس از بازسازی یکی از بناهای تاریخی مربوط به دوره ایتالیای فاشیستی در رم٬ از آن بعنوان دفتر جدید خود رونمایی کرد.

ساخت «کلوسئوم اسکویر» در سال ۱۹۴۲ و در دوره حاکمیت بنیتو موسولینی آغاز شد و هم اکنون در اجاره شرکت فندی است.