بحران پناهجویان؛ ارتش اسلوونی برای اداره مرزها به کمک پلیس این کشور آمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران پناهجویان؛ ارتش اسلوونی برای اداره مرزها به کمک پلیس این کشور آمد

ارتش اسلوونی از این پس در مرزها به کمک پلیس این کشور می رود تا روند مهاجرت هزاران پناهجو گسترده در مرز این کشور با کرواسی را اداره و کنترل کند.

هزاران نفر سه شنبه شب با گذر از رودخانه مرزی بین کرواسی و اسلوونی پا به خاک اسلوونی گذاشتند. بسیاری از پناهجویان بیش از ۱۵ کیلومتر پیاده رفتند تا قدمی دیگر به اتریش و شمال اروپا نزدیک شوند.

یکی از پناهجویان که از عراق آمده است، می گوید: “آب رودخانه بسیار سرد بود. در برخی مواقع آب از سرمان هم عبور می کرد و عمق آن بسیار زیاد بود. ما به کمک نیاز داریم، به غذا و پوشاک نیازمندیم.”

پس از آنکه مجارستان مرزهایش به صربستان و کرواسی را بست بسیاری راه اسلوونی را در پیش گرفته اند تا از این طریق به اروپای شمالی برسند. به گفته سازمان صلیب سرخ جهانی بیش از ۶۰۰۰ تن از مهاجران سه شنبه را در چادرهای این سازمان در شهر مرزی برژیتسه اسلوونی سپری کردند.