هنریت ریکر، نامزد چاقو خورده طرفدار پناهجویان، شهردار کلن شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هنریت ریکر، نامزد چاقو خورده طرفدار پناهجویان، شهردار کلن شد

بر اساس نتایج اعلام شدۀ انتخابات شهرداری ها در کلن، هنریت ریکر، نامزد مستقل آلمان با نزدیک به ۵۳ درصد آرا به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

وی که رهبر این حزب نیز هست، به دلیل مواضع موافق خود با پذیرش پناهجویان، روز شنبه در بازار محلی کلن توسط یکی از راست گراهای افراطی آلمان با چاقو مورد حمله قرار گرفت.

هنریت ریکر در حال حاضر به دلیل جراحات وارده از ناحیۀ گلو و شکم در بیمارستان بستری است اما پزشکان بیمارستان کلن، از رضایت بخش بودن حال شهردار جدید کلن خبر می دهند. به گفتۀ نزدیکان هنریت ریکر، وی پس از خروج از بیمارستان مسئولیت شهرداری این شهر را در اختیار خواهد گرفت.

روز شنبه و در حالی که هنریت ریکر در چارچوب تبلیغات انتخاباتی در بازار محلی کلن در حال صحبت با هواداران خود بود، توسط مردی با چاقو مورد حمله قرار گرفت. علاوه بر وی، چهار نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شده اند. فرد ضارب که یک مرد ۴۴ ساله است، در حال حاضر در بازداشت پلیس به سر می برد.

هنریت ریکر که ۵۸ سال دارد، یکی از چهره های سیاست موافق با پذیرش پناهجویان در شهر کلن است. وی از حمایت احزابی نظیر سبزها و همچنین اتحاد دموکرات های مسیحی آلمان در این انتخابات برخوردار بود.

وی تا پیش از این انتخابات، به عنوان مسئول سرویس خدمات اجتماعی شهرداری کلن، مسئولیت اسکان پناهجویان در این شهر را به عهده داشت. شهر کلن از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر گذشته، بیش از هشت هزار پناهجو را در خود جای داده است در حالیکه آمادگی این شهر برای ۶۵ نفر در تعیین شده بود. هنریت ریکر تعدادی زیادی از سالن های ورزشی، بازار سرپوشیده و چندین ساختمان دولتی را برای اسکان این مهاجران اختصاص داده بود.