کرواسی مرزهای خود را به روی پناهجویان باز کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کرواسی مرزهای خود را به روی پناهجویان باز کرد

کرواسی بعدازظهر دوشنبه مرزهای خود را به روی پناهجویان گشود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که چندین هزار پناهجو طی چند روز گذشته در روستای «برکازووو» در مرز صربستان و کرواسی گرفتار شده بودند و علیرغم شرایط جوی نامساعد اجازه ورود به کرواسی و گذر از این کشور را پیدا نکرده بودند.

زوران میلانوویچ، نخست وزیر کرواسی درباره وضعیت موجود گفت: «روز گذشته پذیرای پنج شش هزار نفر از طرف صربستان بودیم. ظاهرا بستن مرز راه حل مناسبی نیست بنابراین به آنها اجازه ورود می دهیم و آنها را به سمت اسلوونی هدایت خواهیم کرد.»

در پی وخامت شرایط، سردی هوا و کمبود مواد غذایی و اولیه، درگیری هایی بین پناهجویان رخ داد و در مواردی به خشونت کشیده شد.

به گزارش رسانه های کرواسی پناهجویان پس از گذر از
مرز با اتوبوس به نزدیک ترین مرکز اسکان موقتی منتقل می شوند.

در همین حال پلیس مرزی اسلوونی هم اعلام کرده هدایت بیش از دو هزار پناهجویی که از کرواسی وارد این کشور می شوند را در دست گرفته و بر اوضاع کنترل دارد.