اولاند آب شدن یخچالهای طبیعی را عامل نابودی تاریخ بشریت دانست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اولاند آب شدن یخچالهای طبیعی را عامل نابودی تاریخ بشریت دانست

خبر کوتاه
فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که از کشور ایسلند دیدار می کند با نگرانی از آب شدن یخچالهای طبیعی و گرم شدن زمین، این بحران را بنوعی عامل نابودی تاریخ بشریت دانست. او از تمام کسانی که درباره گرم شدن زمین تردید دارند خواست به ایسلند بیایند تا از نزدیک شاهد این فاجعه طبیعی باشند.