لهستان؛ تهدید به مرگ یک نویسنده در پی انتقاد وی از عدم تحمل اقلیتها در این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لهستان؛ تهدید به مرگ یک نویسنده در پی انتقاد وی از عدم تحمل اقلیتها در این کشور

الگا توکارچوک، نویسنده نامی لهستانی تهدید به مرگ شده است. انتقادات دارنده مهمترین جایزه ادبیات لهستان از افزایش عدم تحمل اقلیتها در این کشور و گذشته تاریک آن علیه یهودیان مهمترین دلیل این تهیدیها بوده است.

این تهدیدها از پنجم اکتبر زمانی آغاز شد که توکارچوک در مراسم دریافت جایزه ادبیات نایک شرکت کرد و انتقادات خود را نسبت به جامعه امروز لهستان مطرح کرد. او این جایزه را برای آخرین تالیفش “کتاب یعقوب” دریافت می کرد.

وی پس از این مراسم گفت: “لازم است دوباره تاریخمان را مرور کنیم و فجایع مهم لهستان را ورق بزنیم، زمانی که اکثریت، اقلیت یهودی را به بردگی وا می داشت آنها را قربانی می کرد.”

در پاسخ به این سخنان بسیاری از کاربران اینترنتی ملی گرا از وی خواستند تا هر چه زودتر کشور “سفیدپوستان” را ترک کند. یکی از این کاربران حتی اعلام کرد که فردی را به منزل این نویسنده می فرستد تا جانش را بگیرد.

دادستان منطقه محل زندگی توکارچوک این تهدیدها را جدی دانسته و گفته عوامل آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.