خرس روسی غارتگر عاقبت کشته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خرس روسی غارتگر عاقبت کشته شد

خبر کوتاه

یک خرس قهوه ای که ساعتها مشغول غارت و آسیب زدن به مغازه ها بود عاقبت به دست مأموران پلیس از پا در آمد. این حادثه در شهر خاباروفسک روسیه اتفاق افتاد. خرسهای سرگردان سیبری هرازگاهی گذارشان به روستاها و شهرهای کوچک می افتد و موجب وحشت ساکنان محلی می شوند.