راهپیمایی هزاران آمریکایی - آفریقایی تبار علیه خشونت و نابرابری نژادی در آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی هزاران آمریکایی - آفریقایی تبار علیه خشونت و نابرابری نژادی در آمریکا

خبر کوتاه

لوئیس فراخان رهبر گروه «امت اسلام» که بیست سال قبل اولین راهپیمایی میلیونی را در آمریکا برگزار کرد، روز شنبه به اتفاق دهها هزار آمریکایی آفریقایی تبار در واشنگتن علیه نابرابری نژادی و خشونت پلیس راهپیمایی کردند.

لوئیس فراخوان در این راهپیمایی خواستار مسوولیت پذیری بیشتر دولت در قبال خشونت علیه جامعه سیاهپوستان آمریکا شد.