دستگیری قاچاقچیان انسان در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری قاچاقچیان انسان در یونان

خبر کوتاه

پلیس یونان ۱۲ قاچاقچی انسان را دستگیر و صدها برگۀ شناسایی سرقتی یا جعلی را ضبط کرده است. دستگیری این قاچاقچیان در قالب برنامه های اروپا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان همزمان با افزایش شمار پناهجویان به اروپاست.

پلیس یونان می گوید این افراد عضو یک شبکۀ بین المللی انتقال مهاجران به اروپا از راههای غیرقانونی هستند. این قاچاقچیان عضو کشورهای پاکستان، عراق، مصر و سوریه هستند و در جریان حملۀ پلیس به آپارتمانی که تحت نظر بوده است، دستگیر شده اند.

پناهجویان برای رسیدن به اروپا مبالغ هنگفتی را به قاچاقچیان پرداخت می کنند. پلیس یونان می گوید کمترین مبلغی که این قاچاقچیان برای انتقال یک پناهجو به جزایر یونان از جمله کوس و لس بوس دریافت می کنند، ۲۰۰۰ یوروست.