طوفان نادر مدیترانه ای در جزیره ساردینیا و کرس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طوفان نادر مدیترانه ای در جزیره ساردینیا و کرس

یک طوفان نادر مدیترانه ای از روز چهارشنه جزیره ساردینیا در ایتالیا را در برگرفته وضعیت را برای ساکنان در حالت هشدار قرمز قرار داده است.

بادهای قوی و بارش شدید باران از چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه آسیب های زیادی به کل جزیره ساردینیا وارد کرده است.

صدها خانوده از مناطق پر خطر به مناطق ایمن انتقال داده شده اند و مدارس تعطیل شده است. آسیب های این طوفان تاکنون محدود به تخریب برخی ساختمان ها و جاده ها بوده و آسیب جانی گزارش نشده است.

طوفان و باران شدید همچنین جزیره کرس فرانسه را در بر گرفت که طی آن آتش نشانان ۳۰۰ نفر را که در کمپی حضور داشتند بخاطر آب گرفتگی به جای دیگری منتقل کردند. مقامات جزیره کرس همچنین از روی احتیاط سالن چند منظوره شهر باستانی این جزیره را تخلیه کردند. امواج این طوفان صبح روز جمعه به این جزیره رسید.