طرفداران حزب راستگرای ضد مهاجرت در اتریش تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
طرفداران حزب راستگرای ضد مهاجرت در اتریش تظاهرات کردند

خبر کوتاه

در حالی که اتریش با بحران هجوم پناهجویان روبروست، حزب آزادی که یک حزب افراطی دست راستی و ضد مهاجر است، روز به روز محبوبیت بیشتری در این کشور پیدا می کند. روز جمعه صدها نفر به طرفداری از این حزب و رهبر آن هاینتس کریستیان اشتراخه، در خیابان های وین تظاهرات کردند.

از سوی دیگر قرار است گروهی از مخالفان این حزب ظهر روز شنبه در حمایت مهاجران در پایتخت اتریش راهپیمایی کنند.