بان کی مون: آینده به آنانی که دیوار می کشند تعلق ندارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
بان کی مون: آینده به آنانی که دیوار می کشند تعلق ندارد

سیل مهاجران همچنان رو به دروازه های اروپا روان است. گروهی در اروپا پذیرای آنانند و گروهی دیگر از ورود هزاران نفری آنها به کشورهای خود ناخرسند و نگرانند.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید:«آینده به آنانی که دیوار می کشند و از هراس افکنی بهره می جویند تعلق ندارد.»

اشاره تلویحی وی به ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان است. به دستور آقای اوربان برای مقابله با ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا حصاری فلزی در طول مرز مجارستان با صربستان ایجاد شده است.

آقای اوربان با پافشاری بر موضع خود ادامه بحران مهاجرت را به زیان اروپا می داند و می گوید:«آنها از سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان و اخیرا از کشورهای شمال آفریقا از مرز مجارستان عبور می کنند. بگذارید به صراحت بگویم؛ اروپا به تنهایی نمی تواند بار مهاجرت را بدوش بکشد. اگر تغییری در وضیت فعلی ایجاد نشود اروپا بی ثبات خواهد شد.»

بسیاری از مهاجرانی که امروزه رو به سوی اروپا دارند سوری هستند. جنگ داخلی سوریه نیمی از جمعیت ۲۲ میلیون نفری این کشور را از خانه و کاشانه اشان آواره کرده است.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه می گوید:«شمار سوری های ساکن در ترکیه از ۲ میلیون نفر گذشته است. ما میزبان ۲۶۰ هزار سوری در کمپ ها هستیم. در برخی از شهرهای مرزی ترکیه تعداد سوری ها از ترک ها فزونی گرفته است. برای مثال در شهر کلیس سوری ها با ۵۴ درصد در اکثریت و ترک ها در اقلیت هستند.»

موج مهاجرت اخیر به سه دلیل عمده فقر، جنگ و ناامنی در خاورمیانه و آفریقا بی سابقه ترین بحران مهاجرتی است که جهان پس از جنگ جهانی دوم شاهد و نظاره گر آن است.