افزایش ارزش سهام فولکس واگن یک روز پس از استعفای مدیر آن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش ارزش سهام فولکس واگن یک روز پس از استعفای مدیر آن

یک روز پس از استعفای مدیر گروه خودرو سازی فولکس واگن، گزارشها از افزایش سهام این گروه در بورس فرانکفورت حکایت دارد.

ارزش سهام این گروه خودرو سازی آلمانی، صبح روز پنجشنبه، کمی بیش از شش درصد افزایش یافت.

البته این رقم در مقابل کاهش سی درصدی که این شرکت در روز جمعه تجربه کرد ، ناچیز است.

این گروه خودروسازی آلمانی، از زمان برملا شدن تقلبکاری در سیستم اعلام میزان آلوده کردن محیط زیست این خودرو که آن را کمتر از حد واقعی نشان می دهد، تحت انتقادات زیادی قرار گرفته بود.

این شرکت به وجود این نرم افزار تقلبی در یازده میلیون خودرو در جهان اذعان کرد.