تداوم اعتراضات به قانون اساسی جدید در نپال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تداوم اعتراضات به قانون اساسی جدید در نپال

با تصویب قانون اساسی جدید در نپال، اعتراضات گروههای سیاسی و مذهبی به تغییرات صورت گرفته در این قانون شدت یافته است. گروههای سیاسی به ویژه به تغییر تقسیمات کشوری و ادغام برخی مناطق کوچک روستایی در واحدهای ارضی بزرگتر و مرکب از قومیتهای مختلف معترض اند.

پارلمان نپال سرانجام روز چهارشنبه، پس از هفت سال اختلاف نظر احزاب سیاسی بر سر قانون اساسی جدید، این قانون را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. قانون اساسی جدید، که به اصلاحات چشمگیری در ساختار سیاسی و اداری کشور می انجامد، از روز یکشنبه و با ابلاغ رسمی رئیس جمهور نپال به اجرا در می آید.

طرح قانون اساسی جدید در روزهای گذشته نیز با اعتراض برخی از گروههای تندروی هندو مواجه شده بود. این گروهها تأکید قانون اساسی بر سکولار بودن دولت را خلاف مصالح اکثریت هندو می دانند و خواهان تشکیل یک دولت هندو در نپال اند.