ایتالیا؛ بسته شدن کولوسئوم در اثر اختلاف اتحادیه های کارگری با دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایتالیا؛ بسته شدن کولوسئوم در اثر اختلاف اتحادیه های کارگری با دولت

خبر کوتاه

درهای کولوسئوم آمفی تئاتر باستانی رم روز جمعه بخاطر برگزای جلسه کارگران با اتحادیه های خود و اختلاف با وزارت فرهنگ ایتالیا تا ساعت یازده و سی دقیقه بسته ماند.

ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا گفته است که اجازه نخواهد داد اتحادیه های ضد ایتالیا فرهنگ این کشور را به گروگان بگیرند.