افزایش ۸۵ درصدی متقاضیان پناهندگی از اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
افزایش ۸۵ درصدی متقاضیان پناهندگی از اتحادیه اروپا

شمار مهاجرانی که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی برای اولین بار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده اند در مقایسه با همین زمان در سال گذشته (۲۰۱۴ میلادی) با ۸۵ درصد افزایش، ۲۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر بوده است.

بر اساس آمار اتحادیه اروپا بیشترین شمار مهاجران و پناهجویان را به ترتیب شهروندان سوریه با ۲۱ ، افغانستان ۱۳ ، آلبانی ۸%، عراق ۶% و کوزوو ۵% به خود اختصاص داده اند.

در فاصله زمانی ماه آوریل تا ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱ نفر از هر ۳ مهاجر و پناهجو از آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند، رقمی که ۸۰ هزار و ۹۰۰ نفر را شامل می شود.

تقاضای پناهندگی ۶۰۰ هزار نفر تا به امروز همچنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلاتکلیف مانده است.

سرکوب و اقتدارطلبی و خصوصا عدم مدیریت و ناشکوفایی اقتصادی از سوی دولتهای غیردموکراتیک در آسیا و آفریقا و حتی برخی از کشورهای ضعیف اروپایی، جنگ داخلی سوریه و وضعیت نابسامان و ناآرم در عراق و افغانستان در خاورمیانه، و فقر و شورش و ناامنی در آفریقا به بحران مهاجرت پیش از پیش دامن زده است، بحرانی که پس از جنگ جهانی دوم کم سابقه توصیف می شود.

آنچه بر پیچیدگی و بغرنجی بحران مهاجرت می افزاید و دستیبابی به راه حلی جامع را بسیار دشوار می کند، نقش قدرتهای منطقه ای و جهانی در منازعات است، نقشی که این کشورها آن را در راستای منافع ملی خود ارزیابی می کنند.