رییس جمهور و نخست وزیر بورکینافاسو به گروگان گرفته شدند

رییس جمهور و نخست وزیر بورکینافاسو به گروگان گرفته شدند
نگارش از Euronews

میشل کافاندو، رییس جمهور دولت انتقالی، ایزاک زیدا، نخست وزیر و دو تن از وزرای بورکینافاسو، توسط گارد ریاست جمهوریی که وفادار به بلز کومپااوره، رییس

میشل کافاندو، رییس جمهور دولت انتقالی، ایزاک زیدا، نخست وزیر و دو تن از وزرای بورکینافاسو، توسط گارد ریاست جمهوریی که وفادار به بلز کومپااوره، رییس جمهور ساقط شده این کشور است، به گروگان گرفته شدند.

این در حالی است که قرار است کمتر از یک ماه دیگر در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

آخرین گزارشها از اوآگادوگو، پایتخت بورکینافاسو، حاکی است که صدها تن از هواداران رییس جمهور در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده اند و سربازانی که در اطراف کاخ بوده اند برای متفرق کردن جمعیت مبادرت به تیراندازی کرده اند.

بلز کومپااروه، به دنبال تلاش برای تغییر قانونی اساسی برای باقی ماندن در قدرت، پس از آن که بیست و هفت سال بر بورکینافاسو حکومت کرد، سال گذشته ساقط شد.