عده ای از کارفرمایان و مدیران در آلمان خواهان استخدام پناهجویان هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
عده ای از کارفرمایان و مدیران در آلمان خواهان استخدام پناهجویان هستند

ورود شمار زیادی از پناهجویان به آلمان با استقبال عده ای از مدیران و کارفرمایان در این کشور مواجه شده است.

دیتر سچه، مدیرعامل کمپانی بزرگ خودروسازی «دایملر» از جمله مدیرانی است که اکثر پناهجویان جوان را نیروی کار دوره دیده، باتجربه و با انگیزه معرفی کرده است. وی از تمایل شرکت تحت اداره اش برای استخدام این افراد خبر داده است.

اکثر مدیران و کارفرمایان در آلمان استفاده از نیروی کار پناهجویان را بخت مسلمی برای شکوفایی بیشتر اقتصاد آلمان توصیف کرده اند.

با این وجود موانع قانونی و اداری بر سر راه استخدام این افراد قرار دارد. براساس قوانین آلمان پناهجویان تا سه ماه اول ورود به خاک این کشور حق کار کردن ندارند. دیگر اینکه شرکتهایی که خواهان جذب این اشخاص هستند باید ثابت کنند افراد دیگری با ملیت آلمانی و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کار در پست مورد نظر در اولویت قرار ندارند.