تظاهرات در ایتالیا با پای برهنه در همدردی با مهاجران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات در ایتالیا با پای برهنه در همدردی با مهاجران

مهاجران ساکن در ایتالیا و نیز داوطلبان با پای پیاده و برهنه در رم، پایتخت، در دفاع از پناهجویان و مهاجرانی که خواستار اخذ پناهندگی از کشورهای اروپایی هستند به حرکت در آمدند. شمار تظاهرات کنندگان در رم که یکی از انتقادهایشان نکوهش مرزهای بازدارندۀ مهاجران بود، به دو هزار نفر می رسید.

یکی از آنها گفت:«ما بخاطر آنهایی تظاهرات می کنیم که از شکنجه و جنگ رنج برده اند و در بیابان ها و دریای مدیترانه جانشان را به خطر انداخته اند. نمی توان مرزها را بست.»

در حرکت مشابهی در شهر ونیز ایتالیا نیز صدها نفر با پای برهنه به خیابانها آمدند و رو به جایی که جشنواره فیلم ونیز در آنجا برگزار می شود تظاهرات و با مهاجرانی که از فقر و جنگ از آفریقا و خاورمیانه گریخته اند، همدردی کردند.

اغلب مهاجرانی که از ترکیه به یونان و مجارستان وارد می شوند خاورمیانه ای و آنهایی که از دریای مدیترانه وارد ایتالیا می شود آفریقایی هستند.