جرمی کوربین، رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا

جرمی کوربین، رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا
نگارش از Euronews

جرمی کوربین، از طیف چپ حزب کارگر انگلستان با کسب اکثریت آرا به رهبری این حزب برگزیده شد. جرمی کوربین ۶۶ ساله روز شنبه، با بدست آوردن آرای ۵۹.۵ درصد

جرمی کوربین، از طیف چپ حزب کارگر انگلستان با کسب اکثریت آرا به رهبری این حزب برگزیده شد.

جرمی کوربین ۶۶ ساله روز شنبه، با بدست آوردن آرای ۵۹.۵ درصد اعضا و هواداران، بر رقبای خود پیشی گرفت.

نظر سنجی ها در مراحل مقدماتی آقای کوربین را در صدر رقابت با سه کاندیدای دیگر، اندی برنهام، ایوت کوپر و لیز کندال قرار می داد.

رهبر جدید حزب کارگر پس از پیروزی گفت: « این نتیجه نشان می دهد که حزب ما و جنبش ما پر نشاط، دموکراتیک، متنوع و در عین حال متحد است و عزم خود را برای ساختن جامعه ای بهتر جزم کرده است. چنین امری برای همه ممکن است.»

پیروزی رهبر جناح چپ، حزب کارگر را در مسیر جدید و غیر قابل پیش بینی قرار می دهد.

جرمی کوربین پیش از این با شبکه پرس تی وی ایران در لندن بعنوان مجری و کارشناس همکاری داشته است، این همکاری یکی از موارد انتقاد به وی در بریتانیا می باشد.

مطالب مرتبط