فضانورد روس رکورد حضور در فضا را شکست

فضانورد روس رکورد حضور در فضا را شکست
نگارش از Masoud Imani Kalesar

خبر کوتاه گنادی پادالکا، فضانورد روس با بیش از دو سال گردش در مدار زمین، رکورد بیشترین زمان حضور در فضا را به نام خود ثبت کرد. کپسول سایوز حامل وی

خبر کوتاه
گنادی پادالکا، فضانورد روس با بیش از دو سال گردش در مدار زمین، رکورد بیشترین زمان حضور در فضا را به نام خود ثبت کرد. کپسول سایوز حامل وی روز جمعه با دو خدمه دیگر ایستگاه فضایی بین المللی با چتر در قزاقستان فرود آمد. پادالکا، ۵۷ ساله در مجموع ۸۷۹ روز را در فضا گذرانده است.

مطالب مرتبط