تظاهرات بزرگ در لندن به نفع پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات بزرگ در لندن به نفع پناهجویان

هزاران نفر از اهالی انگلستان روز شنبه با شرکت در تظاهرات بزرگی در مرکز لندن، از پناهجویان حمایت کردند. تظاهرکنندگان خواستار کمک بیشتر دولت بریتانیا به پناهجویان شدند.

این تظاهرات توسط دو نفر در فیس بوک برنامه ریزی شده بود و مورد استقبال قرار گرفت. سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و پناهندگی از جمله سازمان عفو بین الملل، جنبش همبستگی با سوریه و جمعیت های ضد جنگ از تظاهرات امروز پشتیبانی و در آن شرکت کردند.

یکی از شرکت کنندگان می گوید: «ما اینجا هستیم تا همبستگی خودمان را با پناهجویان نشان دهیم. آنها فقط ذره ای انسانیت از مردم دنیا که شاهد از دست دادن زندگی آنان هستند، می طلبند. پس، ما می خواهیم حمایتمان را نشان دهیم و ورود آنها را به انگلستان خوش آمد بگوییم.»

دیگری با انتقاد از عملکرد کشورش در خاورمیانه می گوید: «ما امروز با خانواده هایمان اینجا آمده ایم تا بگوییم که دولت ما باید مرزها را بازکند و بگذارد پناهجو ها وارد شوند. این مردم بدنبال سودجویی نیامده اند. از بمب های ما فرار کرده اند. وقت آن است که مسئولیتمان را در قبال آشوبی که طی دهه ها در خاورمیانه بوجود آورده ایم، بپذیریم.»

اشاره به موضوع سوریه در میان بنرهای دیده شده، برجسته بود.