رای قاطع به اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
رای قاطع به اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد

خبر کوتاه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا با برافراشته شدن پرچم فلسطین در برابر ساختمان های این سازمان موافقت کرد. ۱۱۹کشور به این طرح رای موافق، ۸ کشور از جمله اسرائیل و آمریکا رای منفی و ۴۵ کشور از جمله بریتانیا رای ممتنع دادند.