پاپ فرانچسکو: توجه به تغییرات اقلیمی و شنیدن صدای فقیرترین انسانها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: توجه به تغییرات اقلیمی و شنیدن صدای فقیرترین انسانها

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه در دیدار با شرکت کنندگان در نشست بین المللی بنیاد توسعه پایدار، خواستار همکاریهای جهانی نزدیک تر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شد.

پاپ تغییرات اقلیمی را موضوعی در ارتباط با عدالت و همبستگی در جهان دانست و تاکید کرد که فقرای جهان بیش از دیگران از نتایج تغییرات اقلیمی رنج می برند.

پاپ فرانچسکو در سخنانی گفت: «من از همه می خواهم که در جریان جستجوی راه حل جهانی برای بحران اجتماعی – زیست محیطی پیچیده کنونی، تلاش کنید تا صدای فقیرترین انسانها شنیده شود. به صدای فقیرترین کشورها و فقیرترین انسانها گوش کنید.»

در سال جاری دو نشست مهم درباره تغییرات اقلیمی برگزار می شود. نخست تصویب اهداف توسعه پایدار در سازمان ملل متحد در پایان ماه سپتامبر و سپس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در پاریس در ماه دسامبر آینده.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دیدار با اعضای سازمانهای غیردولتی و شخصیتهای سیاسی گفت ضروری است که در کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به توافقی در این زمینه دست یابیم. آقای اولاند تاکید کرد که گرم شدن زمین باعث مهاجرت و آواره شدن تعداد زیادی از مردم جهان شده است.