مجارستان مرزهای خود را روی پناهجویان غیرقانونی می بندد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجارستان مرزهای خود را روی پناهجویان غیرقانونی می بندد

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که پلیس این کشور از نیمه ماه سپتامبر با تمامی مهاجران غیرقانونی که وارد این کشور می شوند به شدت برخورد خواهد کرد.

دولت مجارستان همچنین اعلام کرده که دیوارهای مرزی خود را برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به طور کامل خواهد ساخت.
بر اساس گزارش ها، این کشور برای پیشرفت سریع کار ساخت دیوار های مرزی زندانیان را نیز به کار گرفته است.

نخست وزیر مجارستان گفت: « باید در نظر گرفته شود که ما با شورش مهاجران غیر قانونی مواجه هستیم و اقدام های پلیس برای مقابله با آنها بدون استفاده از زور نیز کاملا درست و به جا بوده است. از ۱۵ سپتامبر مجارستان با تمامی افرادی که به طور غیرقانونی با عبور از مرز وارد کشور ما می شوند، برخورد می کند.»

شرایط نامساعد در اردوگاه محل نگهداری پناهجویان در روسکه سبب شده تا بسیاری از آنها سعی کنند با خروج از آن راه دیگر کشورها را در پیش گیرند.

نخست وزیر مجارستان در پی آنست که قواعد تازه ای از جمله اعمال مجازات برای ورود غیرقانونی و افزایش سرعت رسیدگی به درخواست پناهندگی و احتمال اخراج به آن سوی مرزهای مجارستان را به اجرا در آورد.