مهاجران در کاله مسیر قطارهای فرانسوی و انگلیسی را بستند

مهاجران در کاله مسیر قطارهای فرانسوی و انگلیسی را بستند
نگارش از Euronews

به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر بسته شدن مسیر عبور و مرور قطارهای بین فرانسه و انگلستان، صدها مسافر عازم این دو کشور در شامگاه سه شنبه سرگردان

به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر بسته شدن مسیر عبور و مرور قطارهای بین فرانسه و انگلستان، صدها مسافر عازم این دو کشور در شامگاه سه شنبه سرگردان شدند. بنا به این گزارش ها، مسیر عبور و مرور این قطارها را مهاجران غیرقانونی، در تلاش برای سوار شدن به قطارهایی که از فرانسه به انگلستان می روند، مسدود کرده بودند.

در پی این حادثه، پنج قطار پرسرعت «یوروستار» مجبور به توقف یا تغییر برنامه حرکت خود شدند. سه قطار یوروستار اوایل روز چهارشنبه به لندن رسیدند و دو قطار دیگر به مبدأ حرکت خود در لندن و پاریس برگشتند. مسافران این قطارها مجبور به انتظار طولانی در داخل یا در آستانه تونلی شده بودند که به کانال مانش منتهی می شود.

یکی از مسافران می گوید: «ما در ورودی تونل منتظر ماندیم، چون می گفتند که افرادی در داخل تونل هستند. فکر می کنم دو ساعت و نیم یا سه ساعت منتظر ماندیم و هیچ اطلاعاتی به ما نمی دادند. احتمالاً افرادی آنجا گیر افتاده بودند اما تلاشی هم برای بیرون آوردن آنها نمی شد. برای همین مجبور بودیم منتظر بمانیم و بعد هم به لندن برگشتیم.»

بستن راه قطارها و تلاش برای سوار شدن به آنها در تونل منتهی به کانال مانش از تازه ترین اقدامات مهاجران غیرقانونی است. کانال مانش تونلی زیرآبی است که خاک فرانسه را به خاک بریتانیا متصل می کند. هدف اصلی مهاجران سرگردان در کاله رساندن خود از خاک فرانسه به خاک بریتانیا است. به دنبال سخت تر شدن بازرسی های امنیتی، به نظر می رسد بسیاری از آنان به خطر انداختن جان خود برای سوار شدن به این قطارها را آخرین راه چاره می یابند.

مطالب مرتبط