روزنامه نگار منتقد جمهوری آذربایجان به فساد مالی متهم شد

روزنامه نگار منتقد جمهوری آذربایجان به فساد مالی متهم شد
نگارش از Euronews

دادگاهی در جمهوری آذربایجان خدیجه اسماعیلوا، یکی از روزنامه نگاران این کشور را به تحمل ۷ سال و نیم زندان محکوم کرد. این روزنامه نگار به تازگی از

دادگاهی در جمهوری آذربایجان خدیجه اسماعیلوا، یکی از روزنامه نگاران این کشور را به تحمل ۷ سال و نیم زندان محکوم کرد. این روزنامه نگار به تازگی از الهام علی اف، رییس جمهوری این کشور انتقاد کرده بود. مقامات قضایی دلیل این محکومیت را فساد مالی او اعلام کرده اند.

عارف حاجیلی، رهبر حزب اپوزیسیون مساوات می گوید: «او اکنون در بازداشت است برای اینکه رژیم علی اف را نقد کرد. او یکی از محبوب ترین روزنامه نگاران آذربایجان است. برای همین هم بدنامش می کنند. دست کم ۸۳ زندانی سیاسی در آذربایجان وجود دارد.»

سازمان عفو بین الملل می گوید هدف دستگیری این روزنامه نگار متوقف ساختن کنکاش وی درباره فساد دولتی در جمهوری اذربایجان است.

مطالب مرتبط