دهها کشته بر اثر سیلاب در کره شمالی

دهها کشته بر اثر سیلاب در کره شمالی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه باران و سیلاب شدید در کره شمالی باعث مرگ چهل نفر و بی خانمان شدن یازده هزار نفر دیگر شد. مرکز این سیلاب در راجین واقع در شمال شرق این کشور

خبر کوتاه

باران و سیلاب شدید در کره شمالی باعث مرگ چهل نفر و بی خانمان شدن یازده هزار نفر دیگر شد.

مرکز این سیلاب در راجین واقع در شمال شرق این کشور و در نزدیکی مرز چین و روسیه بوده است.

مطالب مرتبط