شیلی؛ اعتراض رانندگان کامیون به آتش زدن خودروهایشان توسط یک گروه معترض

شیلی؛ اعتراض رانندگان کامیون به آتش زدن خودروهایشان توسط یک گروه معترض
نگارش از Euronews

خبر کوتاه رانندگان کامیون در شیلی به آتش زدن خودروهایشان توسط یک گروه ناراضی اعتراض کردند. این گروه بومی ناراضی خواهان برچیده شدن شرکتهای چوب بری از

خبر کوتاه

رانندگان کامیون در شیلی به آتش زدن خودروهایشان توسط یک گروه ناراضی اعتراض کردند.

این گروه بومی ناراضی خواهان برچیده شدن شرکتهای چوب بری از سرزمین آبا و اجدادیشان است.

مطالب مرتبط