آنگلا مرکل در اردوگاه پناهجویان به بیگانه ستیزی نه گفت

آنگلا مرکل در اردوگاه پناهجویان به بیگانه ستیزی نه گفت
نگارش از Euronews

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در میان اعتراض گروهی از حاضران از اردوگاه پناهجویان در شهر هایدنو، بازدید کرد. دیدار روز چهارشنبه خانم مرکل چند روز پس از

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در میان اعتراض گروهی از حاضران از اردوگاه پناهجویان در شهر هایدنو، بازدید کرد.

دیدار روز چهارشنبه خانم مرکل چند روز پس از تظاهرات خشمگین راستگرایان افراطی در این محل صورت می گیرد.

خانم مرکل در پایان بازدید گفت: «به صراحت می گویم در برابر کسانی که کرامت دیگری را به زیر سؤال می برند بردباری نداریم و کسانی را که نمی خواهند وقتی به کمک قانونی و انسانی ما نیاز هست اقدامی کنند، تحمل نمی کنیم.»

مشکل پناهجویان، اکنون به مشکل آلمان نیز تبدیل شده است. تعداد متقاضیان پناهندگی در کشور آلمان بر اساس آمار وزارت کشور به هشتصد هزار نفر می رسد. افزایش شمار پناهجویان مورد مخالفت و خشم راستگرایان افراطی این کشور است که بعضاً به حرکات خشنی علیه پناهجویان دست می زنند.

یکی از ساکنان شهر هایدنو می گوید: «خانم مرکل تازه پیدایش شده است. من فقط می خواهم بگویم که ما به اندازه کافی در مملکتمان مشکل داریم. باید مشکلات خودمان را حل کنیم. بچه هایمان فقیرند. او اول باید این مشکل برسد. آنچه اینجا رخ می دهد غم انگیز است اما چیزی بیش از این نمی توانم بگویم.»

شهر هایدنو در چند روز اخیر صحنه تظاهرات خشن راستگرایان افراطی علیه مهاجران بود. تظاهراتی که که با دخالت و مخالفت گروه های چپ مواجه شد و به درگیری با پلیس انجامید. سی مأمور امنیتی در این تظاهرات و درگیری ها زخمی شدند.

مطالب مرتبط