کاخ سفید: تنها کنگره می تواند مانع تکرار اتفاقات تلخ ویرجینیا شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاخ سفید: تنها کنگره می تواند مانع تکرار اتفاقات تلخ ویرجینیا شود

در پی قتل دو خبرنگار در جریان پخش زنده توسط همکار آنها در ایالت ویرجینیای آمریکا، کاخ سفید این اتفاق را نتیجه تلخ قانون آزادی حمل سلاح در سراسر ایالات متحده دانست. کاخ سفید اعلام کرد تنها کنگره می تواند مانع تکرار اتفاقات تلخی مانند ویرجینیا شود.

جاش ارنست، معاون مطبوعاتی کاخ سفید گفت: “این اتفاق نمونه دیگری از خشونت در جامعه آمریکا بواسطه سلاح گرم است، این اتفاقات مرتبا در این کشور تکرار می شود، در هر جامعه ای و در هر مقیاسی. وقتی که از لحاظ قانونی نتوانیم جلوی این کشتارها را بگیریم تنها کنگره است که می تواند در این باره کاری انجام دهد. تنها کنگره می تواند یک تاثیر واقعی برخشونت روزافزون ناشی از استفاده از اسلحه در این کشور داشته باشد.”