سیل مرگبار در ترکیه

سیل مرگبار در ترکیه
نگارش از مسعود سالاری

خبر کوتاه بر اثر طغیان رود و روان شدن سیل در آرتوین واقع در منتها الیه شمال شرقی ترکیه، هشت نفر کشته و دو نفر دیگر ناپدید شدند. روز دوشنبه دست کم دو

خبر کوتاه

بر اثر طغیان رود و روان شدن سیل در آرتوین واقع در منتها الیه شمال شرقی ترکیه، هشت نفر کشته و دو نفر دیگر ناپدید شدند. روز دوشنبه دست کم دو ساختمان نیز بر اثر این سانحه طبیعی ویران شد. سه تن از قربانیان، شهروندان شهر هوپا بودند که زیر آوار این ساختمان ها کشته شدند.

مطالب مرتبط