ورود یکصد و سی کودک و نوجوان بی سرپرست به جزیره سیسیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود یکصد و سی کودک و نوجوان بی سرپرست به جزیره سیسیل

آخرین گزارشها از وضعیت ورود سیل مهاجران به اروپا حاکی است که حدود یکصد و سی کودک و نوجوان بدون سرپرست و همراه وارد پالرمو در جزیره سیسیل ایتالیا شده اند.

تعداد کل مهاجرانی که فقط در روز دوشنبه در سواحل ایتالیا نجات داده شده و به این منطقه آورده شده اند، ۵۴۸ نفر اعلام شده است.

سرویسهای امدادی این کودکان بی سرپرست را از بقیه مهاجران جدا کرده و به مراکز ویژه مراقبت برده اند.

فقط طی چند روز گذشته ۴۴۰۰ مهاجر غیرقانونی در سواحل ایتالیا نجات داده شده اند.

تعداد کل مهاجرانی که از ابتدای سال جاری میلادی وارد این کشور شده اند بیش از یکصد هزار نفر گزارش شده است.