هزاران مهاجر جمعه شب را در مرز یونان و مقدونیه سپری کردند

هزاران مهاجر جمعه شب را در مرز یونان و مقدونیه سپری کردند
نگارش از مهران احمدی

گروههایی از مهاجران و پناهجویان جمعه شب را در مرز یونان با مقدونیه و در انتظار برای عبور از مرز این کشور سپری کردند. اولین قطار حامل این مهاجران و

گروههایی از مهاجران و پناهجویان جمعه شب را در مرز یونان با مقدونیه و در انتظار برای عبور از مرز این کشور سپری کردند.

اولین قطار حامل این مهاجران و پناهجویان در طول شب مقدونیه را ترک کرد. این مهاجران و پناهجویان که اغلب آنها اهل سوریه هستند قصد دارند تا با قطار به سمت شمال بروند.

در همین حال سربازان و نیروهای پلیس مقدونیه در برابر سیمهای خاردار در منطقه مرزی و در برابر جمعیت مهاجران حضور دارند.

ششصد نفر از این مهاجران در طول شب گذشته با قطار به صربستان فرستاده شدند. صربستان آخرین محل توقف آنها پیش از مجارستان و منطقه شنگن خواهد بود.
مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران کشورهای اروپایی دیگر همچون آلمان و بریتانیا است.

هزاران تن از پناهجویان که در مرز مقدونیه گرفتار شده اند با فریاد زدن خواستار رسیدگی به وضع خود شدند.

روز جمعه پلیس مقدونیه مجبور به استفاده از گاز اشک آور و نارجنکهای بی حس کننده برای متوقف کردن جمعیت خشمگین مهاجران در مرز این کشور شده بود.

مقدونیه روز پنجشنبه به دلیل ورود موج مهاجران به مرز این کشور «وضعیت اضطراری» اعلام کرده بود.

مطالب مرتبط