ادعای کشف قطار پر از جواهرات به سرقت رفته توسط نازیها در لهستان

ادعای کشف قطار پر از جواهرات به سرقت رفته توسط نازیها در لهستان
نگارش از Euronews

ادعای دو نفر که یکی از آنها لهستانی و دیگری آلمانی است مبنی بر کشف قطاری پر از جواهرات در تونل قصری در جنوب غرب لهستان، افسانه به سرقت رفتن قطاری پر

ادعای دو نفر که یکی از آنها لهستانی و دیگری آلمانی است مبنی بر کشف قطاری پر از جواهرات در تونل قصری در جنوب غرب لهستان، افسانه به سرقت رفتن قطاری پر از جواهرات توسط نازیها در پایان جنگ جهانی دوم را دوباره زنده کرده است.

وکیل این دو نفر در این باره می گوید: “این افراد جویندگان گنج نیستند بلکه فقط کسانی هستند که آشنایی خوبی با این منطقه دارند.”

یکی از مسئولان شورای شهر والب ژیخ لهستان هم درباره ادعای یابندگان این گنج می گوید: “آنها با ارسال نامه ای به ما گفته اند که به میزان ده درصد از ارزش محتویات داخل این قطار را طلب می کنند. ما شک داریم که این افراد از محتویات داخل این قطار اطلاعی داشته باشند.”

بنابر گزارشها، افسانه های زیادی درباره گالریهای زیرزمینی مخفی نزدیک والوب ژیخ که گفته می شود حاوی گنجهای متعلق به رایش سوم است وجود دارد.

مطالب مرتبط