امتیاز دیدنی پسر بچه چهار ساله در مسابقات راگبی

امتیاز دیدنی پسر بچه چهار ساله در مسابقات راگبی
نگارش از Euronews

مسابقات راگبی استرالیا با اتفاق دیدنی همراه بود. یک پسر بچه چهار سال وارد میدان شد. پس از آن یکی از بازیکنان توپ را تقدیم او کرد تا این پسر بچه

مسابقات راگبی استرالیا با اتفاق دیدنی همراه بود. یک پسر بچه چهار سال وارد میدان شد. پس از آن یکی از بازیکنان توپ را تقدیم او کرد تا این پسر بچه نخستین امتیاز خود را کسب کند.

مطالب مرتبط