افزایش بی سابقه درخواست پناهندگی در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش بی سابقه درخواست پناهندگی در آلمان

آلمان یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی با معضل افزایش شمار بی سابقه مهاجران و پناهندگان مواجه شده است.

دولت این کشور می گوید در هفت ماه اخیر درخواست پناهندگی در این کشور دوبرابر شده است.

توماس دو مزیه، وزیر کشور آلمان می گوید: “زمان آن رسیده است تا راهی برای معضل مهاجرت در اروپا بیابیم. آلمان هم باید بزودی روشی بیابد که بتواند در سالهای آینده تعداد پناهندگان این کشور را کاهش دهد. با این حال می دانیم که در سالهای نزدیک معضل مهاجران یکی از بزرگترین چالشها در اروپا خواهد بود.”

بخش بزرگی از مهاجرانی که در ماههای اخیر به آلمان آمده اند اهالی سوریه هستند که کشورشان درگیر خونبارترین جنگ داخلی است. دولت آلمان افراد زیادی از آلبانی و صربستان نیز ثبت کرده است.