سقوط هواپیمای اندونزیایی در استان پاپوئای این کشور با ۵۴ سرنشین

سقوط هواپیمای اندونزیایی در استان پاپوئای این کشور با ۵۴ سرنشین
نگارش از مهران احمدی

به گفته مقامات رسمی وزارت حمل و نقل اندونزی، هواپیمای خطوط هوایی تریگانای این کشور که با ۵۴ سرنشین ناپدید شده بود در ناحیه اوکتابه از استان شرقی

به گفته مقامات رسمی وزارت حمل و نقل اندونزی، هواپیمای خطوط هوایی تریگانای این کشور که با ۵۴ سرنشین ناپدید شده بود در ناحیه اوکتابه از استان شرقی پاپوئا سقوط کرده است.

لاشه این هواپیما توسط روستائیان محلی که پیش از این از سقوط یک هواپیما در شرق این استان خبر داده بودند، پیدا شده است.

این هواپیما پیش از سقوط در منطقه ای کوهستانی و جنگلی در حال پرواز بوده است.

سرنشینان این هواپیما شامل ۴۴ مسافر بزرگسال، ۵ کودک و ۵ خدمه می شد که هنوز خبری در مورد سرنوشت آنها منتشر نشده است.

این هواپیما در مسیر جایاپورا به مقصد اوکسیبیل در شرق استان پاپوئا در پرواز بوده و یک مسئول شرکت خدمات هوایی تریگانا از نامساعد بودن شرایط جوی در هنگام پرواز این هواپیما خبر داد.

این هواپیمای متعلق به شرکت خدمات هوایی تریگانا دارای دو موتور توربین دار بوده است.

شرکت خدمات هوایی تریگانا از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۹۹۱ تاکنون ۱۴ سانحه هوایی جدی داشته است.

مطالب مرتبط