تصمیم دولت بریتانیا برای تسریع استخراج گاز شیل

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
تصمیم دولت بریتانیا برای تسریع استخراج گاز شیل

دولت بریتانیا تصمیم گرفته است تا با مداخله در کار مقامات محلی، به عملیات استخراج گاز شیل شتاب بدهد. تاکنون مقامات هر یک از مناطق کشور اختیار تصمیم گیری مستقل در این زمینه را داشته اند.

کنشگران محیط زیست به این تصمیم جدید دولت بریتانیا اعتراض دارند و روز پنجشنبه به همین منظور در لندن تظاهرات کردند.

یک کارشناس انرژی می گوید: «گروه هایی که به دلایل زیست محیطی مخالف استخراج گاز شیل هستند، عدم رضایت خود را از این تصمیم اعلام کرده اند. آنها از این می ترسند که دولت تصمیم مقامات محلی را لغو کند.»

گاز شیل یا شیست مدت هاست که به عنوان یک منبع جدید انرژی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. استخراج این گاز که با روش شکست هیدرولیکی یا فرکینگ (Fracking) انجام می شود، مخالفت های بسیاری از طرفداران محیط زیست را برانگیخته است.

در بریتانیا و برخی کشورهای دیگر محدودیت هایی برای استخراج این گاز وجود دارد و در فرانسه این عملیات به حال تعلیق در آمده است.