آمار تلفات انفجار در یک منطقه صنعتی در چین به چهل و چهار نفر رسید

آمار تلفات انفجار در یک منطقه صنعتی در چین به چهل و چهار نفر رسید
نگارش از Euronews

آخرین آمار تلفات دو انفجار مهیب در منطقه صنعتی تیانجین در شمال شرق چین، از کشته شدن چهل و چهار و زخمی شدن صدها نفر دیگر حکایت دارد. برخی گزارشها از

آخرین آمار تلفات دو انفجار مهیب در منطقه صنعتی تیانجین در شمال شرق چین، از کشته شدن چهل و چهار و زخمی شدن صدها نفر دیگر حکایت دارد.

برخی گزارشها از زخمی شدن چهارصد نفر و برخی گزارشهای دیگر نیز از زخمی شدن پانصد نفر بر اثر این دو انفجار مهیب که در فاصله سی ثانیه از یکدیگر صورت گرفت، حکایت دارد.

علت گستردگی این انفجار وجود مواد شیمیایی و گاز سمی عنوان شده است.

برادر یکی از آتشنشانان می گوید: “ما در پکن بودیم که این خبر را شنیدیم و به اینجا آمدیم تا برادرم را پیدا کنیم اما هنوز او را پیدا نکرده ایم. ما می دانیم که هفت تیم آتشنشانی به اینجا آمده اند و بعضی از آنها کشته شده اند. ما خیلی نگرانیم.”

دیگری هم می گوید: “خیلی نگرانیم. نمی دانیم چه ماده شیمیایی در فضا هست. ممکن است یک ماده سمی باشد و در آینده مضر باشد.”

تصاویر غیر حرفه ای گرفته شده از این دو انفجار نشان دهنده شدت و گستردگی آن است.

مطالب مرتبط